Disclaimer

Sloopadviseurs.nl is een handelsnaam van Tjeerd Hendriks Projectmanagement BV (Kamer van Koophandel: 09199933). Tjeerd Hendriks Projectmanagement BV verleent u hierbij toegang tot www.sloopadviseurs.nl en nodigt u uit het aangebodene te bekijken en om contact op te nemen.

Tjeerd Hendriks Projectmanagement BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tjeerd Hendriks Projectmanagement BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor informatie over projecten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tjeerd Hendriks Projectmanagement BV of Sloopadviseurs.nl. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tjeerd Hendriks Projectmanagement BV of Sloopadviseurs.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het Groene Sloopbestek en de bijbehorende systematiek liggen bij Tjeerd Hendriks Projectmanagement BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tjeerd Hendriks Projectmanagement BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Kantoor

Waterstraat 3
6573 AA, Beek-Ubbergen

024-322 45 64

Sloopadviseurs