Sloopadviseurs kan buigen op de jarenlange ervaring van Tjeerd Hendriks en John Thelosen die zij hebben opgedaan bij de vele projecten waarbij zij betrokken zijn geweest.

Projecten zoals: totaalsloop, renovatiesloop, asbestsanering en bodemsanering waarbij ze zowel in de initiatiefase, planvorming, voorbereiding als ook in de uitvoeringsfase hun bijdrage hebben geleverd.

Sinds november 2019 is Tjeerd Hendriks het adviesbureau Sloopadviseurs.nl aan het overdragen aan John Thelosen. Dat betekend dat de lopende en de nieuwe projecten samen worden opgepakt.

Inmiddels heeft John Thelosen het eigendom van adviesbureau Sloopadviseurs.nl geheel overgenomen van Tjeerd Hendriks.

Beiden zullen in de toekomst nauw blijven samenwerken en zullen u van dienst zijn zoals u dat van Sloopadviseurs.nl gewend bent.